Trưởng Khoa PT Hàm phương diện - sản xuất hình - Thẩm mỹ, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Trưởng khoa phẫu thuật Hàm mặt - sản xuất hình - Thẩm mỹ, khám đa khoa Hữu nghị Việt Đức.Giáo sư thỉnh giảng Đại học tập Y Hà Nội,...

Bạn đang xem: Bác sĩ khoa phẫu thuật tạo hình


*

Phó Trưởng Khoa PT Hàm phương diện - tạo nên hình - Thẩm mỹ, cơ sở y tế Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Phó Trưởng khoa phẫu thuật mổ xoang Hàm mặt - chế tác hình - Thẩm mỹ, cơ sở y tế Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành:Phẫu thuật Tạo...


*

Phó Trưởng Khoa PT Hàm khía cạnh - sản xuất hình - Thẩm mỹ, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Phó Trưởng khoa phẫu thuật Hàm khía cạnh - chế tạo hình - Thẩm mỹ, cơ sở y tế Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành:Phẫu thuật tạo...


*

Phó trưởng Khoa PT Hàm khía cạnh - chế tạo hình - Thẩm mỹ, khám đa khoa Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Phó Trưởng khoa phẫu thuật Hàm mặt - tạo thành hình - Thẩm mỹ, khám đa khoa Hữu nghị Việt Đức.Phó Tổng thư cam kết Hội phẫu thuật...


*

bác sĩ Khoa mổ xoang Hàm mặt chế tạo hình và Thẩm mỹ, khám đa khoa Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Bác sĩ Khoa mổ xoang Hàm mặt tạo nên hình và Thẩm mỹ, cơ sở y tế Hữu nghị Việt Đức Chuyên ngành:Phẫu thuật tạo hình,...


*

bác bỏ sĩ Khoa mổ xoang Hàm mặt tạo hình cùng Thẩm mỹ, khám đa khoa HN Việt Đức

Chức vụ:Bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình hàm phương diện thẩm mỹ, khám đa khoa Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: bác bỏ sĩ phẫu thuật mổ xoang Tạo...


chưng sĩ Khoa PT Hàm mặt - chế tạo ra hình - Thẩm mỹ, cơ sở y tế Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Bác sĩ khoa mổ xoang Hàm mặt - chế tạo hình - Thẩm mỹ, khám đa khoa Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành:Răng hàm...


bác bỏ sĩ Khoa PT Hàm phương diện - sinh sản hình - Thẩm mỹ, khám đa khoa Hữu nghị Việt Đức

 Chức vụ:Bác sĩ khoa phẫu thuật Hàm mặt - tạo hình - Thẩm mỹ, khám đa khoa Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành:Răng hàm...


bác sĩ Khoa PT Hàm khía cạnh - tạo hình - Thẩm mỹ, khám đa khoa Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Bác sĩ khoa phẫu thuật mổ xoang Hàm mặt - chế tác hình - Thẩm mỹ, khám đa khoa Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành:Phẫu thuật tạo thành hình...


bác sĩ Khoa PT Hàm phương diện - tạo hình - Thẩm mỹ, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Bác sĩ khoa phẫu thuật mổ xoang Hàm khía cạnh - tạo nên hình - Thẩm mỹ, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Chuyên ngành:Răng hàm mặt Quá...


bác sĩ Khoa phẫu thuật Hàm mặt, tạo ra hình cùng Thẩm mỹ, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Bác sĩ Khoa mổ xoang Hàm mặt, chế tạo hình và Thẩm mỹ, khám đa khoa Hữu nghị Việt Đức
Chuyên ngành:Phẫu thuật tạo thành hình...


bác bỏ sĩ Khoa mổ xoang Hàm mặt chế tác hình với Thẩm mỹ, khám đa khoa Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Bác sĩ Khoa phẫu thuật mổ xoang Hàm mặt chế tạo ra hình cùng Thẩm mỹ, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Chuyên ngành:Phẫu thuật chế tác hình,...


chưng sĩ Khoa PT Hàm khía cạnh - tạo thành hình - Thẩm mỹ, Phó Trưởng phòng phân tích Khoa học bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:Bác sĩ khoa phẫu thuật Hàm mặt - chế tạo ra hình - Thẩm mỹ, cơ sở y tế Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành:Phẫu thuật sản xuất hình...


bác bỏ sĩ Khoa PT Hàm phương diện - tạo hình - Thẩm mỹ, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Bác sĩ khoa phẫu thuật Hàm phương diện - tạo thành hình - Thẩm mỹ, cơ sở y tế Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành:Phẫu thuật chế tạo ra hình...


chưng sĩ Khoa PT Hàm phương diện - chế tạo ra hình - Thẩm mỹ, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Bác sĩ khoa mổ xoang Hàm khía cạnh - tạo thành hình - Thẩm mỹ, cơ sở y tế Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành:Phẫu thuật chế tác hình...


bác sĩ Khoa PT Hàm mặt - tạo thành hình - Thẩm mỹ, khám đa khoa Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Bác sĩ khoa phẫu thuật mổ xoang Hàm phương diện - chế tạo hình - Thẩm mỹ, khám đa khoa Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành:Phẫu thuật sản xuất hình...

Xem thêm: Những Bác Sĩ Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Học Ngành Nào? Bác Sĩ Phẫu Thuật: Ngành Học Và Khối Thi


bác bỏ sĩ Khoa PT Hàm mặt - chế tạo ra hình - Thẩm mỹ, cơ sở y tế Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Bác sĩ khoa phẫu thuật mổ xoang Hàm phương diện - sản xuất hình - Thẩm mỹ, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Chuyên ngành:Phẫu thuật tạo...


Phó Trưởng phòng chỉ đạo tuyến - Trung chổ chính giữa Đào chế tạo và lãnh đạo tuyến, chưng sĩ Khoa PT Hàm phương diện - tạo hình - Thẩm mỹ, khám đa khoa Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Phó Trưởng phòng chỉ huy tuyến - Trung trung tâm Đào sản xuất và chỉ huy tuyến
Bác sĩ khoa mổ xoang Hàm khía cạnh - sinh sản hình - Thẩm...


bác bỏ sĩ Khoa PT Hàm phương diện - sinh sản hình - Thẩm mỹ, cơ sở y tế Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:Bác sĩ khoa phẫu thuật mổ xoang Hàm mặt - sinh sản hình - Thẩm mỹ, cơ sở y tế Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành:Phẫu thuật chế tạo ra hình...


Điều dưỡng trưởng Khoa PT Hàm phương diện - chế tạo ra hình - thẩm mỹ và làm đẹp

Công trình phân tích Khoa học:Đánh giá hiệu quả sử dụng gạc Urgocell contact trong âu yếm người bệnh gồm vết yêu quý phần mềm...


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Chịu trách nhiệm chính: Ts. Bs Dương Đức Hùng - Giám đốc dịch viện

KHOA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH – THẨM MỸ

DEPARTMENT OF PLASTIC and AESTHETIC SURGERY

Điện thoại: 0243.825.2243


tháng 5/1994 bệnh viện tw Quân nhóm 108 chấm dứt hợp tác tại Trung vai trung phong thì BS Hoàng Quốc Kỷ làm giám đốc Trung tâm, BSCKI Nguyễn Thanh Thái làm cho Phó trưởng khoa từ tháng 5/1995. Trung trung ương Phẫu thuật tạo nên hình với thẩm mỹ chuyển động như một khoa của cơ sở y tế theo cơ cấu tổ chức 3 siêng khoa: Phẫu thuật tạo nên hình, mổ xoang hàm mặt và gây mê hồi sức. Trung tâm cũng là một trong những cơ sở thực hành giảng dạy của bộ môn Phẫu thuật chế tạo ra hình ngôi trường Đại học Y Hà Nội.

Đến năm 2003, BS Hoàng Quốc Kỷ - Nguyên Giám đốc cơ sở y tế đã chỉ huy và hoàn chỉnh thủ tục ra đời khoa Phẫu thuật chế tạo hình trường đoản cú Trung tâm phẫu thuật tạo thành hình thẩm mỹ; Trưởng khoa là BS Bạch Minh Tiến, các Phó trưởng khoa là: BS trằn Thiết Sơn, BS nai lưng Lâm Hùng, BS Bùi Bạch Dương. Đây là quy trình khoa phát triển trẻ trung và tràn trề sức khỏe nhất trong chuyên môn, nhờ việc hợp tác với những giảng viên của cục môn Phẫu thuật tạo ra hình - ngôi trường Đại học Y Hà Nội, các chuyên gia của tổ chức triển khai LDS (Church of Jesus Christ of Latter Day Sanit Charity) như bác sỹ Roy Hong Eugene Ray… những kĩ thuật sinh sản hình bom tấn và tiên tiến và phát triển được triển khai tại bệnh viện như: cắt vạt tại địa điểm hay trường đoản cú xa, kinh nghiệm dãn tổ chức, vi phẫu thuật, các phẫu thuật bàn tay với phẫu thuật thẩm mỹ...

Năm 2008, khoa gần cạnh nhập với 1-1 nguyên mổ xoang Hàm khía cạnh của khoa Răng Hàm mặt thành Khoa Phẫu thuật tạo hình - Hàm Mặt do Bs Nguyễn Thanh Thái làm cho Trưởng khoa. Năm 2016, nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu ước của thôn hội về siêng ngành mổ xoang thẩm mỹ, Ban lãnh đạo khám đa khoa đã ra quyết định tái cấu trúc thành lập Khoa Phẫu thuật tạo ra hình - Thẩm mỹ.

Tổ chức nhân sự khoa

Số lượng nhân sự khoa:

Nhân lực: 16

Bác sĩ: 8 (8 thạc sĩ)

Điều dưỡng: 7, hộ lý: 1

Giường điều trị nội trú: 15

Khoa tổ chức thành nhị khu vực:

Tầng 1 khám, bốn vấn, điều trị người bệnh ngoại trú (cấp cứu, phẫu thuật thẩm mỹ và làm đẹp thực hiện vô cảm bởi gây cơ tại chỗ).

Tầng 2 khu điều trị nội trú 15 chóng với 2 giường âu yếm chất lượng cao

Ban chỉ đạo tiền nhiệm

Ông trằn Thiết Sơn

Phó trưởng khoa

Ông trần Lâm Hùng

Phó trưởng khoa

Ông Bùi Bạch Dương

Phó trưởng khoa

Ban chỉ huy đương nhiệm

*

Ths.Bs. Bạch Minh Tiến

Trưởng khoa

(Tháng 7/2016 – nay)

*

ĐD. Nguyễn Thị Hồng Huệ

Điều dưỡng trưởng

(Tháng 7/2016 – nay)

*

Ảnh bầy đàn cán bộ Khoa Phẫu thuật chế tác hình – Thẩm mỹ


Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy với Ban Giám đốc dịch viện, sự phối hợp trợ giúp của những khoa, chống trong dịch viện, khoa Phẫu thuật chế tạo ra hình - thẩm mỹ và làm đẹp đã luôn luôn tìm phương pháp khắc phục khó khăn và phát huy các điểm mạnh để thực hiện xuất sắc các tác dụng nhiệm vụ được giao: khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu và phân tích khoa học, hợp tác ký kết quốc tế.

Thực hiện tác dụng sơ cấp cho cứu những trường hòa hợp chấn thương ứng dụng vùng mặt và chi thể.

Ứng dụng các kỹ thuật mới trong điều trị những bệnh lý vùng sọ mặt cùng thân mình

Ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật sản xuất hình, phẫu thuật thẩm mỹ và làm đẹp ngực, bụng, mũi, mí…

THÀNH TÍCH VÀ KHEN THƯỞ
NG

Trong quy trình hoạt động, khoa đã tiến hành khám và điều trị phẫu thuật cho các trường hợp bệnh án vùng sọ mặt, sửa chữa thay thế các dị dạng sọ mặt, phẫu thuật khám chữa u máu, quái gở mạch máu, sẹo di bệnh bỏng…

Đào tạo:

Là cơ sở thực hành thực tế lâm sàng của các sinh viên, học tập viên chăm khoa Phẫu thuật sản xuất hình

Hợp tác quốc tế:

Hợp tác, hội đàm kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ với các chuyên viên đến từ bỏ Mỹ, Hàn, Đài Loan…

Phối hợp với tổ chức Phẫu thuật niềm vui Operation Smile tiến hành thăm khám và phẫu thuật cho hàng ngàn trẻ em bị những dị tật khe nứt môi - vòm miệng, dị dạng bàn tay…

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

nâng cấp cơ sở hạ tầng, trả thiện các bước điều trị ngoại trú với các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt các yêu cầu điều trị nhiều chủng loại của người bệnh về phẫu thuật tạo nên hình, phẫu thuật mổ xoang thẩm mỹ.

cải tiến và phát triển và nâng cao chất lượng điều trị: đổi mới phong cách, tác phong làm việc, ứng dụng những kỹ thuật cao tiên tiến trong chăm lo và điều trị bạn bệnh, cải tiến và phát triển các kỹ thuật mũi nhọn.

tăng tốc nâng cao trình độ cán bộ về chuyên môn, cai quản lý, tin học cùng ngoại ngữ.

mở rộng hợp tác phân phát triển, thảo luận kiến thức, đưa giao technology với các chuyên gia trong và quanh đó nước.

Đẩy mạnh phân tích khoa học, nghiên cứu và phân tích ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến trong việc điều trị và chăm lo người bệnh.