Đức Phúc, Lương bởi Quang, Quốc Thiên... Nhờ mang đến "dao kéo" để có ngoại dường như ý.

Pgzx
XIevv
Sgdq5UI_ew" alt="*">

Lương bằng Quang mổ xoang thẩm mỹ trong tháng 3. Nhạc sĩ cho biết thêm anh có đôi mắt nhỏ tuổi và mũi to. Điều này khiến anh thiếu lạc quan khi xuất hiện thêm trước công chúng. 


ACig
LL_PDr-f_o
FBOx
Dw" alt="*">