G&#x
E3;y xương đ&#x
F2;n vai bao l&#x
E2;u mới l&#x
E0;nh? l
Trong b&#x
E0;i viết n&#x
E0;y, Th
S.BS Nguyễn Văn Mỹ Anh - Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh h&#x
EC;nh Bệnh viện Nh&#x
E2;n d&#x
E2;n 115 sẽ gi&#x
FA;p bạn giải đ&#x
E1;p th&#x
F4;ng tin tr&#x
EA;n cũng như đưa ra lưu &#x
FD; trong qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh điều trị gi&#x
FA;p xương nhanh liền hơn.

Ths
Bs-Nguyen-Van-My-Anh.jpg" alt="*">