Người căn bệnh vào khoanh vùng đón tiếp: - Tổ chăm sóc khách hàng: phía dẫn tín đồ bệnh quá trình khám bệnh - căn bệnh nhân: thiết lập sổ khám căn bệnh → điền tương đối đầy đủ thông tin vào sổ khám dịch → đóng tiền khám căn bệnh → nhấn phiếu thu → đi mang đến phòng khám. - phần tử kế toán: thu tiền → đưa sổ khám bệnh cho bộ phận kế hoạch với trả phiếu thu cho dịch nhân. - bộ phận kế hoạch: nhập tin tức hành chính, viết số thiết bị tự vào sổ khám bệnh của bệnh nhân → trả bệnh nhân sổ đi khám bệnh.

Bạn đang xem: Quy trình khám bệnh bác sĩ

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH KHÔNG CÓ THẺ BHYT(Hướng dẫn cán cỗ y tế trong bệnh viện PHCN) Bước 1: Người dịch vào quanh vùng đón tiếp:- Tổ âu yếm khách hàng: hướng dẫn người bệnh các bước khám dịch - bệnh nhân: cài đặt sổ khám bệnh dịch → điền rất đầy đủ thông tin vào sổ khám bệnh dịch → đóng tiền khám dịch → thừa nhận phiếu thu → đi cho phòng khám.- thành phần kế toán: thu tiền → gửi sổ khám căn bệnh cho bộ phận kế hoạch cùng trả phiếu thu cho căn bệnh nhân.- bộ phận kế hoạch: nhập thông tin hành chính, viết số sản phẩm công nghệ tự vào sổ khám bệnh lý của bệnh nhân → trả người mắc bệnh sổ khám bệnh.Bước 2: Người dịch vào bệnh viện - Khoa xét nghiệm bệnh:- Điều dưỡng phòng khám: làm thủ tục hành chủ yếu → Đo mạch, sức nóng độ, huyết áp → phân các loại và phía dẫn fan bệnh đi khám theo chuyên khoa (Nội, PHCN, RHM, TMH).- bạn bệnh vào chống khám siêng khoa- chưng sĩ khám còn chỉ định: thuốc hoặc xét nghiệm, thăm dò chức năng - chẩn đoán hình ảnh.Bước 3: Nếu có tác dụng xét nghiệm, thăm dò tính năng - chẩn đoán hình ảnh- tín đồ bệnh xoay lại phần tử thu tiền → nộp tiền xét nghiệm → đi làm xét nghiệm.- thành phần kế toán: thu chi phí → trả phiếu thu cho người bị bệnh → đóng lốt ĐÃ THU TIỀN vào tờ chỉ định và hướng dẫn xét nghiệm.Bước 4: Người dịch cầm tờ hướng đẫn và phiếu thu đi làm các xét nghiệm, thăm dò tác dụng - chẩn đoán hình ảnh.- Cán bộ làm xét nghiệm, thăm dò công dụng - chẩn đoán hình ảnh: kiểm tra phiếu thu, gìn giữ tờ chỉ định, tiến hành thủ thuật và hướng dẫn người mắc bệnh đợi hiệu quả theo quy định.Bước 5: Người bệnh dịch nhận kết quả, quay trở lại phòng khám chuyên khoa.- chưng sĩ khám, bốn vấn, hướng dẫn cho người bệnh cài thuốc hoặc nhập viện điều trị.Bước 6: Nếu tín đồ bệnh nhập viện điều trị nội trú:- Khoa khám bệnh triển khai xong bệnh án, điều chăm sóc đưa bạn bệnh vào khoa điều trị.- Điều chăm sóc hành thiết yếu khoa khám chữa đưa tín đồ bệnh ra thành phần thu tiền để đóng tiền trợ thì thu → dấn 01 phiếu tạm thu nhằm theo dõi, nếu quá trình điều trị của người bệnh vượt quá số tiền nhất thời thu → khoa chịu đựng trách nhiệm.- thành phần kế toán: tạm thời thu, viết phiếu thu 3 liên: 01 liên lưu, 01 liên đưa tín đồ bệnh, 01 liên đưa khoa điều trị kẹp vào bệnh án để theo dõi.- fan bệnh nhận phiếu tạm bợ thu vào điều trị. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH KHÔNG CÓ THẺ BHYT 

*
Ghi chú:Bước 1: Người bệnh vào khu vực đón tiếp: cài sổ đi khám bệnh, nộp tiền khám bệnh dịch ban đầu.Bước 2: Người dịch vào phòng khám - khoa đi khám bệnh.Bước 3:- ngôi trường hợp: bạn bệnh được hướng dẫn và chỉ định xét nghiệm, thăm dò tính năng -chẩn đoán hình hình ảnh → xoay lại phần tử thu tổn phí → nộp tiền.- ngôi trường hợp: người bệnh được kê đối chọi thuốc → ra về.Bước 4: Người bệnh dịch cầm hướng đẫn và phiếu thu tiền đi làm xét nghiệm, thăm dò chức năng - chẩn đoán hình ảnh.Bước 5: Người căn bệnh nhận kết quả xét nghiệm, thăm dò công dụng - chẩn đoán hình ảnh quay quay trở về phòng khám lúc đầu để khám với nhận hướng dẫn và chỉ định điều trị.

Xem thêm: Công dụng, liều dùng và cách sử dụng thuốc cefuroxim 500mg trị bệnh gì ?

Bước 6: - ngôi trường hợp: người bệnh khám chữa nội trú → vào viện- trường hợp: fan bệnh được kê 1-1 thuốc → ra về

Người dịch vào quanh vùng đón tiếp: - Tổ chăm sóc khách hàng: phía dẫn bạn bệnh tiến trình khám căn bệnh - bệnh nhân: download sổ khám bệnh → điền không thiếu thốn thông tin vào sổ khám bệnh → Trình thẻ BHYT → dìm sổ xét nghiệm bệnh tất cả dấu BHYT → đi mang đến phòng khám. - bộ phận kế hoạch: Kiểm tra, nhập đồ vật và gìn giữ thẻ BHYT, giấy chuyển tuyến → đóng lốt BHYT cùng số sản phẩm tự khám vào sổ khám căn bệnh → trả sổ khám bệnh cho bệnh dịch nhân. - bộ phận kế toán: thu tiền khám căn bệnh nếu dịch nhân không có giấy chuyển tuyến → chuyển sổ khám bệnh dịch cho phần tử kế hoạch cùng trả phiếu thu cho dịch nhân.

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH CÓ THẺ BHYT(Hướng dẫn cán cỗ y tế trong cơ sở y tế PHCN) Bước 1: Người bệnh vào khu vực đón tiếp:- Tổ chăm lo khách hàng: hướng dẫn bạn bệnh các bước khám bệnh - căn bệnh nhân: cài sổ khám dịch → điền không hề thiếu thông tin vào sổ khám căn bệnh → Trình thẻ BHYT → dìm sổ xét nghiệm bệnh có dấu BHYT → đi đến phòng khám.- phần tử kế hoạch: Kiểm tra, nhập trang bị và giữ giàng thẻ BHYT, giấy chuyển tuyến → đóng vết BHYT cùng số máy tự đi khám vào sổ khám căn bệnh → trả sổ khám bệnh cho căn bệnh nhân.- bộ phận kế toán: thu chi phí khám dịch nếu dịch nhân không tồn tại giấy gửi tuyến → gửi sổ khám bệnh cho thành phần kế hoạch và trả phiếu thu cho bệnh dịch nhân.Bước 2: Người bệnh dịch vào bệnh viện - Khoa xét nghiệm bệnh:- Điều chăm sóc phòng khám: nhập thông tin hành chủ yếu → Đo mạch, nhiệt độ, áp suất máu → phân một số loại và hướng dẫn tín đồ bệnh đi kiểm tra sức khỏe theo siêng khoa (Nội, PHCN, RHM, TMH).- tín đồ bệnh vào chống khám chuyên khoa- bác sĩ khám và chỉ còn định: dung dịch hoặc xét nghiệm, thăm dò chức năng - chẩn đoán hình ảnh.Bước 3:* Nếu gồm giấy đưa tuyến:- tín đồ bệnh đề nghị tờ hướng dẫn và chỉ định quay lại bộ phận kế hoạch để đóng vệt BHYT- bộ phận kế hoạch đóng dấu BHYT vào tờ hướng dẫn và chỉ định xét nghiệm, thăm dò công dụng - chẩn đoán hình ảnh hoặc đối chọi thuốc (nếu có)* Nếu không có giấy chuyển tuyến:- người bệnh làm cho xét nghiệm, thăm dò chức năng - chẩn đoán hình ảnh phải tảo lại thành phần thu tiền → nộp tiền xét nghiệm → đi làm việc xét nghiệm.- phần tử kế toán: thu tiền → trả phiếu thu cho người mắc bệnh → đóng góp dấu ĐÃ THU TIỀN vào tờ hướng đẫn xét nghiệm.Bước 4: Người căn bệnh cầm tờ chỉ định và hướng dẫn và phiếu thu đi làm các xét nghiệm, thăm dò chức năng - chẩn đoán hình ảnh.- Cán cỗ làm xét nghiệm, thăm dò công dụng - chẩn đoán hình ảnh: kiểm tra phiếu thu, lưu lại tờ chỉ định, tiến hành thủ thuật với hướng dẫn người bệnh đợi hiệu quả theo quy định.Bước 5: Người căn bệnh nhận kết quả, trở lại phòng khám chăm khoa.- chưng sĩ khám, tứ vấn, phía dẫn cho tất cả những người bệnh lĩnh dung dịch hoặc vào viện điều trị.Bước 6: Nếu fan bệnh nhập viện điều trị nội trú:- Khoa xét nghiệm bệnh hoàn thiện bệnh án, điều dưỡng đưa fan bệnh vào khoa điều trị.- Điều dưỡng hành thiết yếu khoa chữa bệnh đưa người bệnh ra bộ phận thu phí để đóng tiền tạm thời thu → nhận 01 phiếu lâm thời thu nhằm theo dõi, nếu quy trình điều trị của fan bệnh vượt quá số tiền lâm thời thu → khoa chịu trách nhiệm.- bộ phận kế toán: trợ thời thu, viết phiếu thu 3 liên: 01 liên lưu, 01 liên đưa fan bệnh, 01 liên gửi khoa chữa bệnh kẹp vào bệnh tật để theo dõi.- fan bệnh nhận phiếu lâm thời thu vào điều trị. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH CÓ THẺ BHYT  

*
 Bước 1: Người dịch vào khoanh vùng đón tiếp: cài sổ thăm khám bệnh, nộp tiền khám bệnh lúc đầu hoặc trình thẻ BHYT và giấy gửi tuyến (nếu có).Bước 2: Người bệnh vào phòng khám - khoa khám bệnh.Bước 3: Có chỉ định xét nghiệm, thăm dò tính năng - chẩn đoán hình hình ảnh hoặc đối chọi thuốc:- ngôi trường hợp gồm thẻ BHYT cùng giấy đưa tuyến: tín đồ bệnh cù lại thành phần bảo hiểm nhằm đóng lốt BHYT vào tờ hướng dẫn và chỉ định hoặc 1-1 thuốc.- ngôi trường hợp có thẻ BHYT không có giấy chuyển tuyến: bạn bệnh xoay lại bộ phận thu chi phí → nộp mức giá → thừa nhận phiếu thu.Bước 4: Người bệnh dịch cầm tờ hướng dẫn và chỉ định và phiếu thu tiền đi làm xét nghiệm, thăm dò chức năng - chẩn đoán hình ảnh hoặc tín đồ bệnh cầm solo thuốc gồm dấu BHYT đi lĩnh thuốc → ra vềBước 5: Người căn bệnh nhận tác dụng xét nghiệm, thăm dò tính năng – chẩn đoán hình hình ảnh quay trở về phòng khám ban đầu để khám với nhận chỉ định và hướng dẫn điều trị.Bước 6: - ngôi trường hợp bạn bệnh điều trị nội trú → vào viện- ngôi trường hợp bao gồm thẻ BHYT đúng tuyến: người bệnh được kê đối kháng thuốc → lĩnh thuốc →ra về- trường hợp có BHYT trái đường được kê 1-1 thuốc → ra về