Quy định mới về định mức nhân lực trong phẫu thuật

Cuối năm 2014, bộ Y tế đã ban hành Thông bốn 50/2014/TT-BYT quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật cùng định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

Bạn đang xem: Phẫu thuật loại 1 là gì

Theo đó, Thông tư quy địnhchi tiết:

-Danh mục phân các loại phẫu thuật, thủ thuật theo 26 chuyên khoa, chăm ngành.

- Định mức nhân lực tối đa thực hiện 01 ca phẫu thuật mổ xoang theo 18 các loại phẫu thuật.

- Định mức nhân lực tối đa triển khai 01 ca thủ pháp theo 24 loại thủ thuật.

Sốngười tham gia tối đa cho một ca phẫu thuật, thủ thuật được tính dựa trên phânloại phẫu thuật, thủ thuật với theo từng chuyên khoa.

Trườnghợp ca phẫu thuật, thủ pháp khó, phức hợp cần các kíp gia nhập và cần phải có sốngười gia nhập vượt quá vẻ ngoài thì Thủ trưởng đại lý khám chữa dịch xem xét,quyết định.

Việcchi trả chế độ phụ cấp cho phẫu thuật phải căn cứ vào con số người thực tiễn thamgia với theo định mức biện pháp cho từng vị trí.


BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 50/2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT,THỦ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC NHÂN LỰC vào TỪNG CA PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 mon 8 năm 2012 của Chínhphủ cách thức chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Y tế;

Căn cứ quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 mon 12 năm 2011 của Thủtướng chính phủ nước nhà về câu hỏi quy định một số chế độ phụ cung cấp đặc thù so với côngchức, viên chức, người lao động trong số cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấpchống dịch;

Theo kiến nghị của Cụctrưởng Cục làm chủ Khám, chữa trị bệnh,

Bộ trưởng bộ Y tế banhành Thông tư quy định việc phân các loại phẫu thuật, thủ thuật và định nút nhânlực vào từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

1. Phát hành kèm theo Thôngtư này hạng mục phân một số loại phẫu thuật, mẹo nhỏ theo 26 siêng khoa, chuyênngành.

2. Nguyên tắc định mứcnhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

Điều 2. Điềukiện phân nhiều loại phẫu thuật, thủ thuật

Việc phân nhiều loại phẫuthuật, thủ pháp dựa trên các điều kiện sau đây:

1. Nút độ khó và phứctạp của phẫu thuật, thủ thuật.

2. Cường độ nguy hiểmđối với tính mạng của người bệnh.

3. Yêu ước về phươngtiện, dụng cụ, trang sản phẩm công nghệ y tế áp dụng cho phẫuthuật, thủ thuật.

4. Yêu cầu về sốngười thâm nhập phẫu thuật, thủ thuật.

5. Thời gian thựchiện phẫu thuật, thủ thuật.

Điều 3. Phânloại mức độ phẫu thuật, thủ thuật

1. Phẫu thuật, thủthuật các loại đặc biệt

a) Phẫu thuật, thủthuật rất tinh vi về dịch lý, rất gian nguy đến tính mạng người bệnh, đòi hỏi ngườihành nghề xét nghiệm bệnh, chữa bệnh có trình độ chuyên môn, nghệ thuật cao, phần lớnđược thực hiện ở các cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa dịch tuyến trung ương.

b) Yêu mong phải bao gồm phươngtiện, dụng cụ, trang máy y tế chăm dụng.

c) yêu thương cầu bao gồm sốngười gia nhập phẫu thuật, thủ thuật theo quy định tại Phụ lục số 1 ban hànhkèm theo Thông tư này.

d) thời gian thựchiện kỹ thuật trung bình tự 3 đến 4 giờ đồng hồ hoặc thọ hơn.

2. Phẫu thuật, thủthuật loại I

a) Phẫu thuật, thủthuật khá phức hợp về bệnh lý, nguy nan đến tính mạng của con người người bệnh, đòi hỏingười hành nghề thăm khám bệnh, chữa dịch có trình độ chuyên môn chuyên môn, nghệ thuật cao, phầnlớn được tiến hành ở các cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa dịch tuyến trung ương và tuyếntỉnh.

b) Yêu ước phải tất cả phươngtiện, dụng cụ, trang thứ y tế chuyên dụng.

c) yêu cầu tất cả sốngười thâm nhập phẫu thuật, thủ pháp theo dụng cụ tại Phụ lục số 1 ban hànhkèm theo Thông bốn này.

d) thời gian thựchiện nghệ thuật trung bình từ 2 đến 3h hoặc thọ hơn.

3. Phẫu thuật, thủthuật một số loại II

a) số đông phẫu thuật,thủ thuật đa số được thực hiện ở những cơ sở đi khám bệnh, chữa căn bệnh tuyến trungương, con đường tỉnh và một trong những cơ sở tuyến huyện, nút độ nguy hiểm đến tính mạngngười bệnh ít hơn loại I.

b) Yêu mong phươngtiện, dụng cụ, trang sản phẩm công nghệ y tế thông dụng.

c) yêu cầu gồm sốngười gia nhập phẫu thuật, thủ thuật theo phương pháp tại Phụ lục số 1 ban hànhkèm theo Thông tư này.

d) thời gian thựchiện chuyên môn trung bình từ là một đến 3 giờ hoặc thọ hơn.

4. Phẫu thuật, thủthuật loại III

a) đa số phẫu thuật,thủ thuật nhiều phần được tiến hành ở các cơ sở thăm khám bệnh, chữa căn bệnh tuyến huyện,mức độ nguy hại đến tính mạng con người người bệnh thấp hơn loại II.

b) Yêu ước phươngtiện, dụng cụ, trang lắp thêm y tế thông dụng.

c) yêu thương cầu bao gồm sốngười gia nhập phẫu thuật, thủ pháp theo dụng cụ tại Phụ lục số 1 ban hànhkèm theo Thông tứ này.

Xem thêm: Bà đẻ mổ ăn được quả gì để mau hồi phục? mẹ sau sinh mổ nên ăn trái cây gì

d) thời hạn thựchiện nghệ thuật trung bình từ 1 đến 2 tiếng hoặc lâu hơn.

Điều 4. Ápdụng danh mục phân nhiều loại phẫu thuật, thủ thuật

Danh mục phân loạiphẫu thuật, thủ thuật là căn cứ để đại lý khám bệnh, chữa bệnh dịch chi trả chế độphụ cấp phẫu thuật, thủ pháp và các kỹ thuật tương tự phẫu thuật, thủ thuậttheo Quyếtđịnh số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm2011 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định một số cơ chế phụ cấp đặc thùđối cùng với công chức, viên chức, bạn lao động trong số cơ sở y tế công lập vàchế độ phụ cấp cho chống dịch.

Điều 5. Địnhmức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật

1. Số fan tham gia tốiđa cho 1 ca phẫu thuật mổ xoang hoặc thủ thuật được tính dựa trên phân loại phẫuthuật, thủ thuật cùng theo từng siêng khoa theo lý lẽ tại Phụ lục hàng đầu banhành hẳn nhiên Thông bốn này.

2. Trường phù hợp ca phẫuthuật, mẹo nhỏ khó, phức hợp như ghép mô, thành phần cơ thể người, phẫu thuậttim hở và những phẫu thuật, thủ pháp khác nên nhiều gấp tham gia và cần có sốngười gia nhập vượt quá quy định tại Khoản 1 Điều này thì Thủ trưởng đại lý khámbệnh, chữa bệnh dịch xem xét, quyết định. Câu hỏi chi trả cơ chế phụ cấp cho phẫu thuật phảicăn cứ vào số lượng người thực tế tham gia với theo định mức luật cho từngvị trí.

3. Việc phân côngcông việc rõ ràng cho từng fan trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật vì Thủtrưởng đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh quyết định.

Điều 6.Hiệu lực thi hành

1. Thông bốn này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2015.

Điều 7.Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục
Quản lý Khám, chữa dịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổchức và khám nghiệm việc thực hiện Thông tứ này đối với các đại lý khám bệnh, chữabệnh.

2. Người đứng đầu Sở Y tếtỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương, Thủ trưởng Y tế Bộ, ngành tất cả trách nhiệmchỉ đạo, tổ chức và bình chọn việc thực hiện Thông tư này đối với cơ sở khámbệnh, chữa căn bệnh thuộc thẩm quyền quản ngại lý.

3. Thủ trưởng cửa hàng khámbệnh, chữa căn bệnh căn cứ danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật có trách nhiệmthực hiện câu hỏi chi trả chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật cho những người thực hiệnphẫu thuật, thủ thuật và các kỹ thuật tương đương phẫu thuật, thủ pháp theo Quyết địnhsố 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 mon 12 năm 2011của Thủ tướng cơ quan chính phủ về câu hỏi quy định một số chế độ phụ cấp tính chất đốivới công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập với chếđộ phụ cấp cho chống dịch.

Trong quy trình thựchiện nếu tất cả khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể phảnánh kịp thời về Cục quản lý Khám, chữa bệnh, bộ Y tế để giải đáp và giảiquyết./.

Nơi nhận: - Văn phòng chính phủ nước nhà (Vụ KGVX; Công báo, Cổng TTĐTCP); - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, CQ thuộc chủ yếu phủ; - cỗ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); - bộ trưởng liên nghành BYT (để b/cáo); - các Thứ trưởng BYT (để biết); - BHXH Việt Nam; - UBND những tỉnh, Tp trực nằm trong Trung ương; - các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, điều tra Bộ; - những cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch trực trực thuộc BYT; - các trường đại học Y - Dược, học viện chuyên nghành Y - Dược; - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương; - Y tế những Bộ, ngành; - BHXH những tỉnh, tp trực trực thuộc TW; - Cổng thông tin điện tử cỗ Y tế; - Lưu: VT, KCB (03b), PC.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Nguyễn Thị Xuyên

PHỤ LỤC SỐ 1

BẢNG ĐỊNH MỨC NHÂNLỰC TỐI ĐA vào THỰC HIỆN PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT(Ban hành kèm Thông tứ số 50/2014/TT-BYT ngày 26 mon 12 năm năm trước của Bộtrưởng bộ Y tế)

STT

Loại phẫu thuật

Chuyên khoa

Định mức lực lượng lao động tối đa triển khai 01 ca phẫu thuật

Loại quánh biệt

Loại I

Loại II

Loại III

1

Hồi sức, cấp cứu và kháng độc

8

7

6

5

2 (PTV) chính

5 phụ

1 giúp việc

2 (PTV) chính

4 phụ

1 giúp việc

1 (PTV) chính

4 phụ

1 giúp việc

1 (PTV) chính

3 phụ

1 giúp việc

2

Nội khoa

8

7

6

5

2 (PTV) chính

5 phụ

1 giúp việc

2 (PTV) chính

4 phụ

1 góp việc

1 (PTV) chính

4 phụ

1 góp việc

1(PTV) chính

3 Phụ

1 giúp việc

3

Nhi khoa

8

6

6

6

1 PTV chính

4 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ gây mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

4

Lao (ngoại lao)

8

7

6

5

1 PTV chính

4 Phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ tạo mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ tạo mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

5

Da liễu

8

6

5

3

1 PTV chính

4 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ tạo mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ tạo mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 PTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

6

Nội tiết

7

6

6

6

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ tạo mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ gây mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ khiến mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ khiến mê

1 giúp việc

7

Ngoại khoa

8

8

7

7

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

2 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

2 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

2 Phụ khiến mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

2 Phụ tạo mê

1 giúp việc

8

Bỏng

8

7

7

6

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

2 Phụ khiến mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

2 Phụ khiến mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

2 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ khiến mê

1 góp việc

9

Ung bướu

7

7

5

5

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ tạo mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ tạo mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

10

Phụ sản

8

6

6

6

1 PTV chính

4 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ tạo mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

11

Mắt

6

6

5

5

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

12

Tai Mũi Họng

8

6

6

6

1 PTV chính

4 phụ

1 gây mê chính

1 Phụ khiến mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 phụ

1 gây thích chính

1 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ tạo mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 phụ

1 gây mê chính

1 Phụ khiến mê

1 góp việc

13

Răng Hàm Mặt

8

7

7

6

1 PTV chính

4 Phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ khiến mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ tạo mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ khiến mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

14

Điện quang

6

1 (PTV) Chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ gây mê

1 quản lý và vận hành máy

15

Nội soi, chẩn đoán can thiệp

6

5

4

4

1 PTV Chính

3 phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 PTV Chính

2 phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 PTV Chính

1 phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 PTV Chính

1 phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

16

Vi phẫu

15

15

(2 kíp):

2 PTV chính

8 Phụ

1 gây nghiện chính

2 Phụ khiến mê

2 giúp việc

(2 kíp):

2 PTV chính

8 Phụ

1 gây mê chính

2 Phụ khiến mê

2 giúp việc

17

Phẫu thuật nội soi

9

9

8

8

1 PTV chính

4 phụ

1 gây nghiện chính

2 Phụ khiến mê

1 giúp việc

1 PTV chính

4 phụ

1 gây nghiện chính

2 Phụ khiến mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 phụ

1 gây nghiện chính

2 Phụ khiến mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 phụ

1 gây nghiện chính

2 Phụ khiến mê

1 giúp việc

18

Phẫu thuật tạo nên hình thẩm mỹ

7

7

6

5

1 PTV chính

3 PTV phụ

1 gây thích chính

1 Phụ khiến mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 PTV phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 PTV phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 PTV chính

3 PTV phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

Bảng định mức nhân lực tối nhiều trong thực hiện thủ thuật

STT

Loại thủ thuật

Chuyên khoa

Định mức lực lượng lao động tối đa tiến hành 01 ca thủ thuật

Loại quánh biệt

Loại I

Loại II

Loại III

1

Hồi sức, cấp cứu và kháng độc

6

4

3

2

1 TTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 phụ

1 góp việc

1 TTV chính

1 phụ

2

Nội khoa

6

4

3

2

1 TTV chính

3 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 phụ

1 giúp việc

1 TTV chính

1 phụ

3

Nhi khoa

4

3

3

3

1 TTV chính

2 Phụ

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

4

Lao (ngoại lao)

4

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

5

Da liễu

5

4

2

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 phụ

1 TTV chính

1 phụ

6

Tâm thần

3

2

1

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

1 TTV chính

1 phụ

1 TTV chính

7

Nội tiết

4

4

3

2

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

1 TTV chính

1 Phụ

8

Y học tập cổ truyền

3

3

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

9

Gây mê hồi sức

4

4

2

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

10

Ngoại khoa

5

5

3

3

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

1 PTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

11

Bỏng

5

5

4

3

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

12

Ung bướu

3

2

2

2

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 TTV chính

1 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

13

Phụ sản

4

3

3

3

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

14

Mắt

5

5

4

3

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 giúp việc

15

Tai Mũi Họng

5

3

3

3

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

16

Răng Hàm Mặt

5

5

4

4

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 giúp việc

17

Phục hồi chức năng

3

3

2

1

1 TTV chính

1 Phụ

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 TTV chính

18

Điện quang

5

4

3

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 TTV chính

1 Phụ

19

Y Học phân tử nhân

5

4

3

2 TTV chính

3 Phụ

2 TTV chính

2 Phụ

2 TTV chính

2 Phụ

20

Nội soi, chẩn đoán can thiệp

6

5

4

3

1 TTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

21

Thăm dò chức năng

4

3

3

2

1 TTV chính

1 phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 TTV chính

2 phụ

1 TTV chính

2 phụ

1 TTV chính

1 phụ

22

Huyết học tập - truyền máu

4

4

3

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

23

Giải phẫu dịch và tế bào bệnh học

3

2

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

24

Tạo hình thẩm mỹ

5

5

4

4

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

Ghi chú: - Viếttắt vào bảng: PTV = phẫu thuật viên = bạn mổ; Phụ = Phụ phẫu thuật (bao gồm PTV phụmổ, công cụ viên, vận hành hệ thống máy tương quan đến phẫu thuật, thủ thuật nhưhệ thống sản phẩm công nghệ nội soi, những máy về điện quang, về y học hạt nhân…); gây thích = Gâymê/gây tê; TTV = thủ pháp viên= người làm thủ thuật

- thực hiện thủ thuậtcủa chăm khoa gây mê hồi sức: Nếu thực hiện thủ thuật tự do thì tính địnhmức nhân lực theo bảng trên, nếu nằm trong các bước của ca phẫu thuật, thủthuật của siêng khoa không giống thì được tính trong định mức lực lượng lao động của chuyênkhoa khác.

- Trường hợp thựchiện ca mẹo nhỏ theo quy định có gây ra tê nhưng bác bỏ sĩ hoặc điều dưỡng, kỹthuật viên tham gia làm cho thủ thuật triển khai cả việc gây tê thì tu dưỡng thủthuật không lấy phí bồi dưỡng đến vị trí nhân lực gây tê.

Vừa qua, cỗ Y tế đã phát hành Thông tư 50/2014/TT-BYT Quy định vấn đề phân nhiều loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức lực lượng lao động trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật. Vào đó, hiện tượng về phân nhiều loại mức độ phẫu thuật, thủ thuật.


*
Mục lục nội dung bài viết

Phân loại mức độ phẫu thuật, thủ thuật theo Thông tư 50/2014/TT-BYT (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 3 Thông tư 50/2014/TT-BYT phân các loại mức độ phẫu thuật, thủ pháp như sau:

1. Phẫu thuật, thủ thuật một số loại đặc biệt

- Phẫu thuật, thủ thuật rất tinh vi về bệnh lý, rất nguy hiểm đến tính mạng của con người người bệnh, đòi hỏi người hành nghề xét nghiệm bệnh, chữa bệnh dịch có trình độ chuyên môn chuyên môn, chuyên môn cao, nhiều phần được triển khai ở những cơ sở thăm khám bệnh, chữa căn bệnh tuyến trung ương.

- Yêu ước phải có phương tiện, dụng cụ, trang máy y tế chăm dụng.

- yêu cầu tất cả số tín đồ tham gia phẫu thuật, thủ thuật theo giải pháp tại Phụ lục số 1 phát hành kèm theo Thông tứ này.

- thời hạn thực hiện tại kỹ thuật vừa đủ từ 3 mang lại 4 giờ đồng hồ hoặc thọ hơn.

2. Phẫu thuật, thủ thuật một số loại I

- Phẫu thuật, thủ thuật khá tinh vi về dịch lý, nguy hại đến tính mạng con người người bệnh, yên cầu người hành nghề khám bệnh, chữa dịch có chuyên môn chuyên môn, nghệ thuật cao, đa phần được tiến hành ở những cơ sở đi khám bệnh, chữa căn bệnh tuyến tw và tuyến đường tỉnh.

- Yêu ước phải gồm phương tiện, dụng cụ, trang lắp thêm y tế chuyên dụng.

- yêu cầu bao gồm số người tham gia phẫu thuật, thủ thuật theo khí cụ tại Phụ lục số 1 phát hành kèm theo Thông tứ này.

- thời gian thực hiện tại kỹ thuật trung bình từ 2 đến 3h hoặc thọ hơn.

3. Phẫu thuật, thủ thuật loại II

- phần lớn phẫu thuật, thủ thuật phần lớn được thực hiện ở những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh dịch tuyến trung ương, tuyến tỉnh và một số cơ sở tuyến huyện, nấc độ nguy khốn đến tính mạng người bệnh ít hơn loại I.

- Yêu mong phương tiện, dụng cụ, trang máy y tế thông dụng.

- yêu thương cầu gồm số người tham gia phẫu thuật, mẹo nhỏ theo cách thức tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông bốn này.

- thời gian thực hiện kỹ thuật trung bình từ một đến 3h hoặc thọ hơn.

4. Phẫu thuật, thủ thuật các loại III

- đều phẫu thuật, thủ thuật đa số được triển khai ở những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện, nấc độ nguy khốn đến tính mạng người bệnh ít hơn loại II.

- Yêu cầu phương tiện, dụng cụ, trang vật dụng y tế thông dụng.

- yêu thương cầu tất cả số người tham gia phẫu thuật, thủ pháp theo hiện tượng tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông bốn này.